JOŠ NEŠTO O RIMSKOM NATPISU S MOSTA NA VRLJICI

U doba antike prostor Imotske krajine bio je umrežen putovima i cestama koje su prolazile smjerovima prilagođenim konfiguraciji terena. Najvažnija prometnica presijecala je Imotsku krajinu, išla je od Salone do Tilurija (Trilj) u Naronu, preko municipija Novae –Runovića. Ova glavna magistralna cesta pružala se po dijagonali od sjeverozapada na jugoistok Imotske krajine. Na tom pravcu povezivala je mnoga naselja Imotske krajine koja su se počela razvijati uz ovu komunikaciju, najprije kao putne postaje ili gospodarska i stambena imanja, koja s vremenom postaju jezgre većih naselja. Jedno od takvih je ono na Kamen Mostu, koje se razvilo na raskrižju prometnica, uz rijeku Vrljiku. Naselje je egzistiralo u sklopu rimskog municipija Novae. Rijeku je premošćivao kameni most koji je tu postojao i prije Rimljana, po kojem je ovo naselje kasnije dobilo ime. Most su u II. stoljeću Rimljani obnovili (ili možda ponovno sagradili? ), o čemu govori jedan kameni blok s natpisom, koji je bio ugrađen u most. Vjerojatno se most tijekom dugih godina uporabe više puta popravljao, međutim to nije zabilježeno. Znamo da se 1888. godine još jednom renovirao, zbog dotrajalosti, ali zato je 1945. godine u cijelosti porušen. Tada je na njegovom mjestu postavljen betonski most. Kameni blok s natpisom uklonjen je, ili se urušio s ostacima rimskog mosta u Vrljiku, odakle je naknadno izvučen. Dugo se nalazio u dvorištu kuće Tonković na Kamen Mostu, kada smo ga 2004. godine premjestili u Zavičajni muzej. Ovaj natpis je ujedno i jedino što je do danas sačuvano od nekadašnjeg rimskog kamenog mosta preko Vrljike. Sam natpis ne govori puno, iz njega se ne mogu saznati detalji vezani za most, pogotovu ako ga uspoređujemo s istovremenim natpisom s mosta u Trilju, na kojem piše da ga je obnovio car Marko Aurelije o trošku gradova: Novae, Delminium i Rider (Danilo kod Šibenika). Na natpisu iz Kamen Mosta spominju se jedino imena careva iz dinastije Antonina: Imperator Cezar (Marko Aurelije) sin (Tita Aurelija) Antonina Piusa, unuk Hadrijana, praunuk Trajana i prapraunuk Nerva. Iako se u natpisu ne spominje izravno ime cara Marka Aurelija, za njega se zna da je bio posinak cara Titusa Aureliusa Antonina s nadimkom Pius. (Pius je imao još jednog posinka Lucia Vera s nadimkom Armeniakus, koji je neko vrijeme dijelio vlast u Rimu s Markom Aurelijem). Inače na Kamen Mostu je nađeno dosta arheoloških ostataka koji datiraju upravo iz rimskog razdoblja. Među značajnim su nalazi opeka koji pripadaju hipokaustu ili sustavu grijanja, kojim su Rimljani zagrijavali kupatila. Nalaz mozaika na tom mjestu, koji nažalost nije nikada istražen, potvrđuje ovu pretpostavku. Ante Ujević u svojoj knjizi „Imotska Krajina“ spominje kako se mozaik prostirao ispod kuće Filipa Patrlja i ispod još nekoliko susjednih kuća. Po tome bi se moglo zaključiti da se ovdje radilo o javnom kupatilu – termama. Brojni su i drugi nalazi, kao ulomci keramike, novac, grobovi, ostaci arhitekture- sve ovo upućuje na jedno rimsko naselje koje je egzistiralo na ovom mjestu.
Snježana Tonković