Grupa malih maškara iz obitelji Rako

Tradicija osmišljenog dječjeg maškaravanja u Imotskom je jako duga, a između dva rata imamo čitav niz primjera izvanrednog dječjeg maškaravanja poput grupe malih maškara iz obitelji Rako.  Na slici su Vanja, Aljoša (Cici), Ljerka (Rajić), Hrabri, Tanja i Živan (Cicko). Sjedi Smjeli Rako. S ove slike živi su još sestre Vanja u Firenzi i Tanja Rako u Bruxellesu te Ljerka Rajić i Aljoša Cici Rako u Imotskom.
Prema kazivanju pok. Svete Dunda (1930.-2018.) koji se rado sjećao svog dječjeg maškaravanja djeca su se najviše mačkaravala na Kalandoru (Kandaloru, Svijećnicu) kada bi sudjelovala u općem šarenilu i dječjem plesu kinder-balu što ga je organiziralo sportsko društvo Sokol. Djecu se mačkaravalo u kući Radovinović Jagul, a zatim bi se i do pedesetak djece grupno vozilo pasađerom, jednom od tri kočije dr Pave Radovinovića na Karneval i dječji krabuljni ples u sokolski dom.

Tekst i fotografija Gordana Radić