Skalini

Najstariji imotski skalini ljeta 1966. godine…..Ukupno 92 skaline koje su sagradili Mlečani krajem 18. stoljeća spajaju najstariji dio grada Bazanu s novijim dijelovima grada. Zbog brojnih skalina Imotski često nazivaju Gradić na skalinama. Zanimljivo je da su đaci imotske osnovne škole brojali skaline 1998. godine te su izbrojali 1609 skalina što je objavljeno u knjižici dr. Veljka Vukovića “Imotski od nekad do danas”.

Fotografiju snimio dr Ivo Hršak