Imotski, 1918. godine

Na fotografiji je prikazan povijesni događaj u Imotskom 1918. godine-skup vojnika, općinskih službenika i glavara imotskih sela te dogovor prije raspada Austro-Ugarskog carstva. Skup ljudi je na prostoru s Pjace prema Kulici (današnja ulica I.G. Kovačića). Desno se vidi ugao kuće Darije i Antonjete Vučemilović, a uz nju dio kuće Stipe Ivanovića (Serina), pa Pjera Vrdoljaka i na koncu Petra Nikolića (Prže i Mršuše) sa zajedničkim ulazom (volat). Po završetku Prvog svjetskog rata teško stanje u pokrajini Dalmaciji dodatno je pogoršala glad i epidemija španjolke. Već za vrijeme rata počinje se nabavljati hrana za Dalmaciju, međutim, suša i nerodne godine 1916. i 1917. doveli su do gladi u cijeloj Dalmaciji te se ovo razdoblje naziva godinama očaja. Glavari sela su bili uglavnom pismeni ljudi koji su dobro poznavali situaciju u svojim selima prvenstveno što se tiče broja domaćinstava, novačenih vojnika, uroda… Zanimljivo je da su u doba Austrije precizno dostavljali imotskoj općini podatke o npr. broju pojedine stoke, peradi, otvarenog uroda (bolje od današnjih činovnika). Vjerovatno je skup ljudi bio sazvan sa glavarima da bi se uopće znalo čime Imotska krajina raspolaže na kraju Prvog svjetskog rata, prvenstveno što se tiče ljudi i hrane. Imena ljudi na skupu su nepoznata međutim tadašnja svakodnevnica imotskog „običnog“ čovjeka je bila slična i onim u drugim sredinama na području raspadnutog carstva te preko ove fotografije dobivamo uvid u cjelokupna događanja na kraju Prvog svjetskog rata.

Fotograf Jelaska Imotski, fotografija u obiteljskoj arhivi