Zaručnici Marija Franceschi i dr Pavao Radovinović

Marija pl. Franceschi (1898.-1968.) i dr Pavao Radovinović (1893.-1985.) vjenčali su se 15. studenog 1923. godine u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije na Durmiševcu. Dr. Pavao jedini sin dr. Augustina maturirao je u Klasičnoj gimnaziji u Splitu 1912. godine te iste godine upisuje pravo na Carskom sveučilištu Franje Josipa I. u Beču. Studij završava u Grazu gdje je i doktorirao 1919. godine. Po povratku u Imotski zapošljava se kod javnog bilježnika dr. Huga Montija čiji je ured kasnije i preuzeo. Mladi Pavao tada je jedan od najpoželjnijih ženika Imotske krajine, a zvali su ga Pasqualino di quattro bellezze, buono, bello, bravo, bezzi; zlatni mladic Pavao od 4 ljepote, dobar, lijep, sposoban i bogat (pun cekina). Zaručio se za Mariju pl Franceschi rođenu u obiteljskoj kući na Perinuši od oca Josipa Bepa pl Franceschi i majke Ane pl Grubišić. Pavao se za cijelo vrijeme studija dopisivao sa Marijom, a nerijetko bi joj iz Beča i Graza poslao neku lijepu sitnicu, pa makar egzotično voće kojeg nije bilo u našim krajevima. Marija je završila u Zadru licej sv. Dimitrija, bila je višestruko talentirana, prekrasno je pjevala i bila nadarena slikarica, a vezovi su joj bili izvanredni kao slike same. U braku je rođeno četvoro djece, Augustin Jago (1924.-1999.), Ana Anka (1926.-2012.), Marija (1929.-2009.) i Zora (1930.-2005.).

Fotografije mladih zaručnika Marije i Pave snimljene 1918. godine u obiteljskoj su arhivi

Anamaria Marušić Tonković